Kurs języka niderlandzkiego (język holenderski), Wrocław

Zapraszamy na zajęcia indywidualne. Koszt zajęć jest uzależniony od ilości osób (pojedyncze/ dwie osoby) i intensywności zajęć. Wyceniamy indywidualnie.

Profesjonalnie przygotowane zajęcia z wykwalifikowanym lektorem!

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik w cenie kursu- Help!1 een cursuus nederlands voor anderstaligen (E. Ham, W.H.T.M. Tersteeg, L. Zijlmans)  oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program nauczania dla kursu języka niderlandzkiego na poziomie podstawowym 

1.       Wprowadzenie – przedstawianie się

·         Szyk zdania

·         Zaimki osobowe

·         Odmiana czasownika

·         Pytania

·         Negacja

2.       Pytanie o drogę, opisywanie drogi

·         Kierunki

·         Liczby

·         liczebniki

·         Rodzajniki określone i nieokreślone

3.       Jedzenie i zamawianie jedzenia

·         Czasowniki modalne

4.       Spotkanie

·         Godziny

·         Witanie się i żegnanie

5.       Zakupy

·         Liczba mnoga rzeczowników

·         Użycie „er” z liczebnikiem

6.       Mieszkanie

·         Zaimki dzierżawcze

·         Porównania

·         Odmiana przymiotnika

7.       Praca

·         Daty

·         Okoliczniki miejsca

·         Spójniki  „als”, „omdat” i “want”

·         Szyk zdania pobocznego

8.       Czas wolny

·         Mowa zależna i niezależna

·         Czasowniki rozdzielnie złożone

·         Czas przeszły perfectum

9.       Podróżowanie

·         Konstrukcja z „om….te…”

10.   Pytanie o informację

·         Tryb rozkazujący

·         Wyjątki participium perfectum

11.   U lekarza

·         Stopniowanie przymiotnika

·         Zaimki zwrotne

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś na język holenderski Wrocław!